Tin tức

[Thông báo tuyển dụng] Công ty TNHH Nhựa Hòa Tuấn tuyển dụng vị trí Tổ trưởng kỹ thuật – Thu nhập lên đến 25 Triệu

Công ty TNHH Nhựa Hòa Tuấn tuyển dụng vị trí Tổ trưởng kỹ thuật – Thu nhập lên đến 25 Triệu Tổ trưởng kỹ thuật là một vị trí đứng đầu bộ phận kỹ thuật, thuộc nhóm quản lí của công ty. Vị trí này quản lý, điều hành và chịu trách nhiệm giám …